Fundusze unijne

Firma Salloytech realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

"AFRYKA / USA / CHINY Promocja produktów Klastra Logistyczno-Transportowego" Północ - Południe "na perspektywicznych rynkach" Beneficjent: Zarząd Bałtyckich Inicjatyw Klastrowych - Koordynator Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ-Południe”.